นิพนธ์ฯ ร่วมประชุม กพต. ติดตามการพัฒนา จ.ชายแดนใต้ เน้น เชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกระดับ สร้างงาน สร้างสันติสุข คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

นิพนธ์ฯ ร่วมประชุม กพต. ติดตามการพัฒนา จ.ชายแดนใต้ เน้น เชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกระดับ สร้างงาน สร้างสันติสุข คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

นิพนธ์ฯ ร่วมประชุม กพต. ติดตามการพัฒนา จ…

Read More
สงขลา-ประชาชนใน จ.สงขลาเริ่มกลับมาป้องกันตัวเองและครอบครัวมากขึ้นทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟรสชิล จากผลพวงของทหารอียิปและลูกสาวทูตติดเชื้อโควิด

สงขลา-ประชาชนใน จ.สงขลาเริ่มกลับมาป้องกันตัวเองและครอบครัวมากขึ้นทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยและเฟรสชิล จากผลพวงของทหารอียิปและลูกสาวทูตติดเชื้อโควิด

สงขลา-ประชาชนใน จ.สงขลาเริ่มกลับมาป้องกั…

Read More
สมโภชน์ อาหุนัย ประธานบริหาร E@ มีความภูมิใจประทับใจ วิทยาลัย อี.เทค เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนสถาบันอาชีวะที่มุ่งเน้น ประสิทธภาพทางด้านการศึกษา (ชมคลิป)

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานบริหาร E@ มีความภูมิใจประทับใจ วิทยาลัย อี.เทค เป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนสถาบันอาชีวะที่มุ่งเน้น ประสิทธภาพทางด้านการศึกษา (ชมคลิป)

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานบริหาร E@ มีความภู…

Read More
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน…

Read More