นักการศึกษา”หนุน”ให้เกิดการสร้างงานในภาคใต้ตอนล่าง รับขวัญนักเรียนนักศึกษาที่จบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากรัฐบาลตัดสินใจช้า ปัญหาสารพัดจะตามมา

นักการศึกษา”หนุน”ให้เกิดการสร้างงานในภาคใต้ตอนล่าง รับขวัญนักเรียนนักศึกษาที่จบ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากรัฐบาลตัดสินใจช้า ปัญหาสารพัดจะตามมา

นักการศึกษา”หนุน”ให้เกิดการสร้างงานในภาค…

Read More