รองเลขาฯ ศอ.บต. ไขข้อข้องใจทุกประเด็น เวทีรับฟังความเห็น โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

รองเลขาฯ ศอ.บต. ไขข้อข้องใจทุกประเด็น เวทีรับฟังความเห็น โครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

รองเลขาฯ ศอ.บต. ไขข้อข้องใจทุกประเด็น เว…

Read More
คณะทำงานประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ นายสามารถ เจนชัยจิรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม คณะฯ ได้ร่วมตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องเรียนจาก วัดโพธิ์แมนคุณาราม

คณะทำงานประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ นายสามารถ เจนชัยจิรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม คณะฯ ได้ร่วมตรวจสอบตามที่ได้รับการร้องเรียนจาก วัดโพธิ์แมนคุณาราม

คณะทำงานประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระ…

Read More