นครศรีธรรมราช-เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ ๓( Nakhonsi City Contest )

นครศรีธรรมราช-เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ ๓( Nakhonsi City Contest )

https://youtu.be/k3bPhrAYwH4

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘:๐๐ น. ณ บริเวณริมคลองสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ ๓( Nakhonsi City Contest) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านนันทนาการอีกด้วย
เข้าร่วมกิจกรรมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล และให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสดงความสามารถพิเศษของตนเองที่มีผ่านกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ

อีกทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้สามารถฟื้นตัวได้โดยเร็ว เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsi City Contest) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ที่มีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย


กิจกรรมมีการเปิดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ภายในงาน และยังมีกิจกรรมดีงนี้
-การแสดงดนตรีจากกลุ่มเยาวชนเมืองนครศรีฯ
-การแสดงของชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
-การแสดงมโนราห์ตัวอ่อนจากนักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร
-การแสดงมโนราชุดเล่าเรื่องแต่เบื้องบัน
-การแสดงเพลงบอกจากคณะนักศิลป์ถิ่นหัวไทร
-การแสดงหนักตะลุง
-การแสดงมโนราห์จากลูกสิงห์ ศ.สมพงค์
การแต่งกายผ้าชุดไทย หรือชุดพื้นบ้านภาคใต้


………….
เขียนข่าว: ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ วงศ์เตชะนนท์
เสนอข่าว :ศุภชัย เพชรยศ
บริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

You may have missed