สพป.สงขลา เขต 2 เข้าพบปะครู admin ผู้รับผิดชอบเงินทุนนักเรียน ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

สพป.สงขลา เขต 2 เข้าพบปะครู admin ผู้รับผิดชอบเงินทุนนักเรียน ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข


วันนี้ 22ก.พ.66 ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เข้าพบปะครู admin ผู้รับผิดชอบเงินทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(ทุนเสมอภาค) จำนวน 63 คน จาก 63 โรงเรียน เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการ สร้างความคุ้นชิน สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ในการปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) ครูเหล่านี้จะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนา อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส เรียนรู้อย่างปลอดภัยมีความสุข จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดปัญหานักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21-22 นี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
//////////////////////////

 

You may have missed