จัดโครงการปลูกข้าว สร้างสุข สร้างรายได้ให้ครอบครัว

จัดโครงการปลูกข้าว สร้างสุข สร้างรายได้ให้ครอบครัว

จัดโครงการปลูกข้าว สร้างสุข สร้างรายได้ให้ครอบครัว

“ปลัดปู “ณัฐวดี สิงห์ลอ (ยืนจากซ้ายที่3) พร้อมเจ้าหน้าที่จาก อบต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา จัดโครงการปลูกข้าว สร้างสุข สร้างรายได้ให้ครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

สิงห์จุก ม.อ./ภาพ ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ หาดใหญ่ จ.สงขลา