ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยามอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ อ่อนแสง รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ

ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยามอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ อ่อนแสง รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ

ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยามอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ อ่อนแสง รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ

พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอร่มหล้าผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีอยุธยามอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ อ่อนแสง รองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ เป็นผู้ปฏิบัติที่ดีเด่นสายงานสืบสวนระดับผู้กำกับการประจำปี 2564
นี่คือ ขวัญกำลังใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ ทำหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ สมเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ ที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดีเด่น สายงานสืบสวน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา