ประชาชนเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

ประชาชนเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก

ประชาชนเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก อย่างต่อเนื่อง ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต.เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. และ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีน (เชิงรุก) ณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์ นายจารึก หนูชัย สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง


โดยอำเภอโคกโพธิ์ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ เปิดหน่วยฉีดวัคซีนแก่ประชาชน (เชิงรุก) อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก ของกลุ่มเป้าหมาย 500 คน เป็นประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาประดู่และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงของ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยเป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค จำนวน 480 โดส และเป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 20 โดส สำหรับเข็มที่สองกำหนดฉีดในวันที่ 22 ก.ย.64 นี้


ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการรุกไปข้างหน้า เพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในวันนี้ประชาชนทุกคนที่มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเชื่อว่าหากทุกคนร่วมกันฉีดวัคซีนสถานการณ์จะคลี่คลายลง ซึ่งในพื้นที่ 5 จชต. ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อฯ ประมาณเกือบ 60,000 คน อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและประชาชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวจากโควิด-19 รวมทั้ง เป็นการป้องกันและช่วยเหลือสังคมไม่ให้โรคโควิด-19 แพร่กระจายสู่บุคคลอื่นๆได้


นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมคณะสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายวิชิต แก้วเทวดา ประชาชนในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มแรก
ให้นายวิชิต แก้วเทวดา ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่หน่วยฯได้ เนื่องจากมีโรคประจำตัวและมีอาการเหนื่อยง่าย ครอบครัวจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้พบปะให้กำลังใจแก่ครอบครัวอีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา