น่าทึ่งกับแนวคิด กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไส้เดือนเบตง

“น่าทึ่งกับแนวคิด กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไส้เดือนเบตง”ชวนเลี้ยงไส้เดือนแนวใหม่เสริมรายได้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

 


วันที่ 24 ต.ค.63 ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือนเบตง เลขที่ 126 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ได้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่เพื่อสังคมเพื่อชุมชนขึ้น ในยุค New Normal อีกเทรนด์หนึ่งในตอนนี้ที่เชื่อว่ากว่า 90% ของคนกักตัวอยู่บ้านเริ่มหันมาทำจริงจังกันก็คือการปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ ปลูกในร่มบนคอนโดหรือปลูกในสวนที่บ้าน และ ‘ดิน’ ก็เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลต้นไม้เหล่านี้ ที่ไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่าที่เลือกมาทางนี้ก็ต้องใส่ใจ มีไว้อย่าให้ขาดมือ และด้วยเหตุนี้เอง เราเลยอยากชวนทุกคนมาพัฒนาคุณภาพดินของเรา ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนนี่แหละ!สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งเยอะ


นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า จากวิกฤติการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆในอาหารโดยเฉพาะพืชผักผลไม้นั้นทำให้ในปัจจุบันผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารการกินมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับที่ทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่การประกอบอาชีพเกษตรกรที่มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืนในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของครอบครัวผู้ด้อยโอกาสระดับชุมชน จากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การสนับสนุนในลักษณะของกิจกรรมนั้นจะเป็นสร้างกลุ่มอาชีพจากกลุ่มที่สามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วมาช่วยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ คล้ายๆกับพี่ช่วยน้อง ทางกลุ่มได้คัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่มีฐานะยากจนและมีความสนใจมาร่วมงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในกิจกรรมดังกล่าว


นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเล่าถึงสาเหตุที่ตัดสินใจให้กลุ่มมาเลี้ยงไส้เดือนไส้เดือนมีอยู่มากมายหลายพันธุ์ โดยที่ทางกลุ่มคัดเลือกมาคือสายพันธุ์ “แอฟริกันไนท์ครอเลอร์” (African night crawler) หรือที่เรียกกันติดปากว่า AF เนื่องจากพันธุ์นี้ มีคุณสมบัติคือกินง่าย อยู่ง่าย ไม่ต้องดูแลเยอะ ขยันกิน กินตลอด 24 ชั่วโมง ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ขยายพันธุ์รวดเร็ว และเหมาะที่จะผลิตปุ๋ยคุณภาพดี ส่วนวัสดุที่ใช้เลี้ยงประยุกต์ได้หลากหลาย เช่นกะละมัง บ่อซีเมนต์ ลังไม้ ฯลฯ หรือชั้นกล่องพลาสติกลิ้นชัก และทางกลุ่มใช้การเลี้ยงแบบกล่องคอนโดซึ่งเหมาะกับผู้มีพื้นที่น้อยในการเลี้ยง เป็นการเลี้ยงไส้เดือนแนวใหม่
ประหยัดทั้งพื้นที่ ประหยัดทั้งเงิน ใช้ง่าย สะดวกสำหรับมือใหม่และฟาร์มไส้เดือน คอนโดไส้เดือนนี้สามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ทุกประเภท เช่น ไส้เดือนเอเอฟ ไส้เดือนเสือ ไส้เดือนแดง สามารถจุได้มากกว่ากะละมังปกติถึง 8 เท่า
ด้วยการออกแบบมาเพื่อการเลี้ยงไส้เดือนโดยเฉพาะ ทำให้การเลี้ยงไส้เดือนคอนโดด้วยกล่องนี้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากทำให้เลี้ยงในพื้นที่จำกัดได้มากขึ้นแล้ว ยังช่วยเก็บความชุ่มชื้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับตัวไส้เดือนเองและมูลไส้เดือน
วิธีการเลี้ยง :


1.นำขี้วัวนมที่แช่น้ำแล้วอย่างน้อย7วันขึ้นจากบ่อให้สะเด็ดน้ำ จนได้ความชื้นที่เหมาะสมเรียกว่าเป็นที่อยู่สำหรับไส้เดือน
2.เมื่อผสมที่อยู่ไส้เดือนเสร็จแล้ว นำไปบรรจุลงในชั้นพลาสติกที่เตรียมไว้ ความสูงประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นพลาสติก และชั้นพลาสติกต้องมีการเจาะรูด้านล่างของชั้นเพื่อใช้ระบายน้ำมูลไส้เดือนให้ตกลงมาที่ชั้นล่างสุด เช่น ใช้ชั้นพลาสติกแบบ 10 ชั้น ต้องเจาะรูด้านล่างกล่องพลาสติกตั้งแต่ชั้นที่ 1-9 เพื่อให้น้ำมูลไส้เดือนตกลงมาชั้นล่างสุด โดยนับจากด้างบนลงด้านล่าง
3.เมื่อบรรจุที่อยู่ไส้เดือนใส่ชั้นพลาสติกแล้ว ทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน แล้วจึงนำไส้เดือนลงเลี้ยงเฉลี่ยชั้นละ 500 ตัว
4.ให้อาหารไส้เดือน เป็นจำพวกเศษผัก เศษผลไม้สด หรือลังกระดาษชุบน้ำ โดยให้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง


5.เลี้ยงต่อเนื่องจนไส้เดือนอายุประมาณ 2 เดือน จะเริ่มเป็นหนุ่มสาว จะสังเกตเห็นถุงเก็บน้ำเชื้อสีขาว(ไคเทอรั่ม)บริเวณรอบคอ พร้อมที่จะวางไข่ จากนั้นจะเริ่มสังเกตเห็นไข่ไส้เดือนเกาะกันเป็นกลุ่มๆ มีลักษณะเหมือนเม็ดแมงลัก ออกสีน้ำตาล สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน หลังจากเห็นไข่ไส้เดือน 20 วัน จะเริ่มเห็นลูกไส้เดือนตัวเล็กแรกเกิดจะมีลักษณะเหมือนเส้นด้ายสีขาว หลังจากนั้นอีก 7 วัน จะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลแดง ช่วงนี้ก็สามารถคัดแยกไส้เดือนแม่พันธุ์ออกทั้งหมด เหลือไว้แต่ลูกไส้เดือนเลี้ยงต่อไปตามปกติ ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไส้เดือน คือ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณธงชัย ก้อนทอง นอกจากนั้นการเลี้ยงไส้เดือนก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก ลดการฝั่งกลบขยะด้านการเกษตร ผลิตปุ๋ยหมักจากไส้เดือนและน้ำสกัดชีวภาพใช้ในการเกษตรอินทรีย์ ด้านอาหารสัตว์ ใช้เป็นอาหารโปรตีนทั้งในรูปไส้เดือนเป็นและผง


ประโยชน์ของไส้เดือน พันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ African Night Crawler (AF)
1) ผลิต “ปุ๋ยอินทรีย์” คุณภาพดีจากธรรมชาติ คือ “ปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้” 100%
2) ปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้าต่างๆ สนามกอล์ฟ ฯลฯ
3) “กำจัดขยะอินทรีย์”
4) เป็น “อาหารสัตว์” เช่น อาหารปลา , อาหารนก, อาหารไก่ชน เพราะอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆ มากมาย
5) เป็นเหยื่อสำหรับตกปลา
6) เหมาะสำหรับใช้ในงานประมง เช่น ใส่ในบ่อเลี้ยงกุ้ง เพิ่มสารอาหารให้ลูกกุ้ง และ รักษาคุณภาพของน้ำในบ่อกุ้ง การเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย :


ปุ๋ยมูลไส้เดือนจะอยู่บริเวณด้านบนของที่อยู่ไส้เดือน มีลักษณะเป็นขุยดินร่วน การเก็บปุ๋ยมูลไส้เดือนจำต้องเก็บโดยการใช้มือโกยผิวดินด้านบนของที่อยู่ไส้เดือนออกมาใส่ภาชนะ จากนั้นจึงนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปกองตากแดด โดยคัดเอาตัวไส้เดือนออกจากกองปุ๋ยให้หมด ตากแดดไว้ประมาณ 30-40 นาที ให้นำเข้าไปผึ่งในที่ร่มอีกประมาณ 30 นาที เพื่อไม่ให้ปุ๋ยแห้งจนเกินไป เพียงเท่านี้ก็สามารถนำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้ไปบรรจุกระสอบเพื่อจำหน่ายได้แล้ว โดยข้อดีของปุ๋ยมูลไส้เดือน จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากถึง 95% จากที่เล่ามาทั้งหมดจึงเป็นที่มาของกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงไส้เดือนเบตง ดินแดนใต้สุดเมืองสยาม ท่านใดที่สนใจปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักชีวภาพ100%จากมูลไส้เดือน หรือต้องการซื้อพันธุ์ไส้เดือนAFจากทางกลุ่มสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางต่อไปนี้ครับ นายสมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ เบอร์มือถือ 08-9776-4107
และ คุณธันญา แซ่หมี่ เบอร์มือถือ 09-36740025
Facebook : สมชาย เชี่ยวชาญศิลป์ – Lind Id : chaibetong1972

ภาพ / ข่าว เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed