พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมทอดกฐินวัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมการทำบุญเป็นจำนวนมาก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมทอดกฐินวัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมการทำบุญเป็นจำนวนมาก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมทอดกฐินวัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมการทำบุญเป็นจำนวนมาก

 


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน และบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป ที่ วัดราษฏร์บูรณะ(วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โดยมี พอเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


สำหรับงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดราษฏร์บูรณะ (วัดช้างให้) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมาร่วมทำบุญอย่างคับคั่ง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างเจดีย์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ทั้งสิ้น 3,697,154 บาท

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา