นราธิวาส-คณะจิตอาสาในพื้นที่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ” ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ผนึกพลังทำความดี ถวายพระราชกุศล

นราธิวาส-คณะจิตอาสาในพื้นที่รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ” ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ผนึกพลังทำความดี ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ” ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน


จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ข้าราชการ จิตอาสา พระราชทานและประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ทั้งยังเป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดี รวมพลังทำความดี รวมพลังความสามัคคีที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวจังหวัดนราธิวาส


คณะจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ ณ บริเวณลานจอดรถ ข้างสวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส ด้วยพลังสามัคคีด้วยจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสเสมอมา


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส