‘รมว.แรงงาน’ ส่ง ‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลุยระยอง เร่งขับเคลื่อนยกระดับฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทำ

‘รัฐมนตรีสุชาติ’ มอบหมายให้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด รับฟังสภาพปัญหา ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านแรงงาน เร่งขับเคลื่อนยกระดับฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น ส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมทั้งเร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมราชการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายภูมา ธรรมกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อประชุมติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานที่สำคัญ

รวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านแรงงานในพื้นที่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนางสาวสุพัตรา โรจนมังคลาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ ทั้งนี้นายสุรชัย กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุก เร่งขับเคลื่อนยกระดับฝีมือแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น ส่งเสริมการมีงานทำ รวมทั้งเร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ


สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง มีภารกิจในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จนร่างกายต้องสูญเสียสมรรถภาพทางการทำงาน และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยให้การฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร และส่งเสริมการมีงานทำ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง มีจำนวน 241 คน

You may have missed