“นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอรือเสาะ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

“นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอรือเสาะ เตรียมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”

 


วันที่ 9 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริเวณโรงเรียนอิบตีดาวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนอิบตีดาวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(มูลนิธิ) รับเงินอุดหนุน 100% มีเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ก่อตั้งเป็นโรงเรียนปอเนาะ เมื่อปีพ.ศ.2506 และเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนเอกชน ตามมาตรา 15(1) เมื่อปีพ.ศ.2545 มีนักเรียน 2,858 คน

แยกเป็นระดับอนุบาล 456 คน ประถมศึกษา 817 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 799 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 399 คน มีอาคาร 19 หลัง จำนวน 75 ห้อง มีครูอาจารย์ 173 คน นักการภารโรง 5 คน โดยเตรียมการในการรายงานความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับต่างๆ ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ แพทย์แผนไทย ซึ่งการดำเนินการเรียนการสอน มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ มีการเรียนการสอนทางไกล แบบสื่อสารสองทาง มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ทำผ้าบาติก แกะสละไม้ คหกรรม ผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปอาหาร โครงงานวิทยาศาสตร์ แปลงสาธิต โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ บ่อเลี้ยงปลาดุก แปลงผักสวนครัว โดยมีนายยา ยูโย๊ะ เป็นผู้รับใบอนุญาต,นายซำซูดิง บาเห็ง เป็นผู้จัดกานรโรงเรียน, นานศุภกิต บินลาเซ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากตรวจเยี่ยมและประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง ทุกอย่างมีความพร้อมเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้เน้นย้ำกับผู้เกี่ยวข้อง เรื่องถนนภายในโรงเรียนที่เป็นถนนดินแดง ซึ่งขรุขระไม่สม่ำเสมอ จะได้ประสานให้ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการให้เรียบร้อย ปรับปรุงถนนให้สามารถเดินทางสะดวก เนื่องจากถนนภายในโรงเรียนมีพื้นที่กว้างและระยะทางยาวพอสมควร ส่วนภายนอกโรงเรียนได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบในการถางป่า 2 ข้างทางในเส้นทางเสด็จฯตลอดสาย ให้เก็บกวาดขยะบริเวณภายนอกโรงเรียนให้สะอาดอยู่เสมอ ส่วนภายในโรงเรียนให้เด็กนักเรียนเก็บกวาดขยะทุกวัน เพื่อรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และได้มอบให้พัฒนาการอำเภอรือเสาะและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ดูแลเรื่องศิลปาชีพ การแกะสลักไม้ และกิจกรรมเสริมอาชีพทำผ้าบาติกของนักเรียน โดยมีนายดานิยาน เปาะโซะ ปลัดอำเภองานป้องกันอำเภอรือเสาะและนายลายิ มะมิง กำนันตำบลลาโละ ให้การต้อนรับ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

 

 

You may have missed