ถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว จ.น่าน

น่าน-ถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว จ.น่าน

 


วันที่ 7 กันยายน 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสเครือข่ายการแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

โดยมี นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและเป็นวิทยากร หัวข้อ “Gender In Family” ทั้งนี้ นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ กล่าวรายงานฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่าย สรุปบทเรียนการดำเนินงาน

และสร้างกลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสตรีและครอบครัว พร้อมทั้งหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัวในระดับชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน นางสาว สลิลรัตน์ กันยะ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน

You may have missed