นราธิวาส-สโมสรโรตารี่นราธิวาส จัดงานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2563 – 2564 นำโดยนางภาวนา เสาร์ศรีอ่อน นายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส คนที่ 18″  

นราธิวาส-สโมสรโรตารี่นราธิวาส จัดงานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2563 – 2564 นำโดยนางภาวนา เสาร์ศรีอ่อน นายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส คนที่ 18″

 


วันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่นราธิวาส ปีบริหาร 2563 – 2564 ณ โรงแรมอิมพิเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าการภาค เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ และแอนนิตยา จันทร์อินทร์ มาร่วมเป็นเกียรติและมีแขกผู้มีเกียรติจากสโมสรโรตารี่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศมาร่วมงาน

มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนนราธิวาส พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องผู้บริจาคเงินในการทำประโยชน์กับสังคม และมีการแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อทำหน้าที่ในการทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี สโมสรโรตารี่นราธิวาส ได้มีการคัดสรรให้นางภาวนา เสาร์ศรีอ่อน เป็นนายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส คนที่ 18


นายกสโมสร ภาวนา เสาร์ศรีอ่อน กล่าวว่า สโมสรโรตารี่นราธิวาส เปิดแนวทาง สร้างโอกาส เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์และองค์กรการกุศล โดยยึดถือ คนสำราญ งานสำเร็จ มีมิตรภาพ ผลงานความสำเร็จเกิดจากสโมสรโรตารี่นราธิวาสทุกท่าน จะทำงานคนเดียวไม่ได้ จากคณะกรรมการที่ผ่านมาได้ทำงานภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19)

ทุกท่านทำหน้าที่ช่วยเหลือทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการให้ไม่มีที่สิ้นสุด แผนการทำงานในโอกาสต่อไป จะสานงานต่อและจะช่วยจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเงิน 1 ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีหน่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง จำนวน 10 เตียง

และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถ เช่น ช่วยเหลือผู้ป่วย เด็ก ผู้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือชุมชนด้านต่างๆ โดยแบ่งการทำงานมีประธานกรรมการ 5 ฝ่าย และกรรมการอื่นๆอีก รวม 22 ท่าน จึงถือโอกาสขอขอบคุณและขอกำลังใจจากผู้เกียรติทุกท่าน เพื่อทำงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน อีกด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed