ชลบุรี กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ไทยแนะใช้ระบบ PCT จดสิทธิบัตรในต่างประเทศง่ายกว่าที่คิด (ชมคลิป)

ชลบุรี   กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ไทยแนะใช้ระบบ PCT จดสิทธิบัตรในต่างประเทศง่ายกว่าที่คิด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=g3djyJYzu8U[/embedyt]

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดเวทีสัมมนา “จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด – PCT Easy to do” โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมทุกภาคส่วนในการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตบริการ


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด – PCT Easy to do” ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง มารีน่า เบย์ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก้าวทันโลก และทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัต กรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มศักย ภาพในการแข่งขันของประเทศ


นายทศพล กล่าวว่า “ในวันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ จดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ผ่านระบบ PCT หรือระบบความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งแต่เดิมเวลาจะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ประเทศไหน ผู้ยื่นจะต้องจ้างทนาย เพื่อยื่นจดทะเบียนที่ประเทศนั้น แต่ปัจจุบันสามารถยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ โดยผ่านระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และขอรับความคุ้มครองจากประเทศ ซึ่งอยู่ในสมาชิกภาคี PCT 153 ประเทศที่ต้องการได้แล้ว ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ยื่นได้เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ บุคลากรของสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

งานสัมมนา “จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด – PCT Easy to do” จัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม นี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยว ชาญ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมบรรยายเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ กฎหมายสิทธิบัตร ขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ การจัดเตรียมร่างคำขอ พร้อมรับฟังประสบการณ์ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT เป็นต้น
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ พัฒนาศักยภาพทางการค้า นำผลงานเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ชลบุรี#กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ไทยแนะใช้ระบบ PCT จดสิทธิบัตรในต่างประเทศง่ายกว่าที่คิด

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=g3djyJYzu8U[/embedyt]

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดเวทีสัมมนา “จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด – PCT Easy to do” โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมพร้อมทุกภาคส่วนในการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตบริการ


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด – PCT Easy to do” ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง มารีน่า เบย์ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ (PCT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก้าวทันโลก และทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ


นายทศพล กล่าวว่า “ในวันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ จดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศ ผ่านระบบ PCT หรือระบบความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งแต่เดิมเวลาจะขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรที่ประเทศไหน ผู้ยื่นจะต้อง


จ้างทนายเพื่อยื่นจดทะเบียนที่ประเทศนั้น แต่ปัจจุบันสามารถยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศโดยผ่านระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และขอรับความคุ้มครองจากประเทศซึ่งอยู่ในสมาชิกภาคี PCT 153 ประเทศที่ต้องการได้แล้ว ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ยื่นได้เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ บุคลากรของสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน งานสัมมนา “จดสิทธิบัตร PCT ง่ายกว่าที่คิด – PCT Easy to do” จัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 สิงหาคม นี้

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมบรรยายเชิงวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ อาทิ กฎหมายสิทธิบัตร ขั้นตอนการยื่นคำขอสิทธิบัตรระหว่างประเทศ การจัดเตรียมร่างคำขอ พร้อมรับฟังประสบการณ์ในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ พัฒนาศักยภาพทางการค้า นำผลงานเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

You may have missed