มรภ.สงขลา จัดประกวด “แกงส้ม” ของหรอยสงขลา ชวนคนรุ่นใหม่สืบสานอาหารพื้นถิ่น

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จับมือคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จัดประกวด แกงส้ม “ของหรอยสงขลา” ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่น

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ.สงขลา จัดโครงการจัดงานประกวดการทำแกงส้ม (ของหรอยสงขลา) ในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์แกงส้ม ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสงขลา ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานการจัดงานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด


ทั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการประกวดของหรอยสงขลา จำนวน 9 ทีม โดยมีผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Econ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาวอาริสา ไกรแก้ว 2. นางสาวสุดา ยาลาพานี 3. นางสาวกิตติมา ทองทรัพย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมขันโตก นาฏรังสรรค์ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นายกำพล ช่วยคำ 2. นางสาวปิยธิดา วรรณโร 3. นางสาววรัชยา เมฆะมานัง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม War Of Conquest สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1. นางสาววทันยา บุตรกลัด 2. นายอธิบดี ด้วนมี และ 3. นางสาวศรินย่า ราชเมืองฝาง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed