กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด-19 พาณิชย์ปทุมฯ ชวนเที่ยวงาน“สินค้าเด่นเมืองปทุม ๒๕๖๓” ยกขบวนของดี สินค้าเด่น มาให้ช้อป ชิม สุดคุ้มในราคาพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตโควิด-19 พาณิชย์ปทุมฯ ชวนเที่ยวงาน“สินค้าเด่นเมืองปทุม ๒๕๖๓” ยกขบวนของดี สินค้าเด่น มาให้ช้อป ชิม สุดคุ้มในราคาพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

 


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้แผนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ2563 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างโอกาสและขยายตลาดสินค้ากลุ่มOTOP,OTOP Select สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าบริการและสินค้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางภายใต้ชื่องาน”สินค้าเด่นเมืองปทุม ๒๕๖๓”


นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส ขยาย และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP,OTOP Select สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าบริการ และสินค้าศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

 

รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน การท่องเที่ยวและการบริการของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคกลาง จะจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จังหวัดภาคกลางจังหวัดละหนึ่งครั้ง โดยครั้งนี้จังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้ชื่องาน “สินค้าเด่นเมืองปทุม๒๕๖๓”


“การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนการท่องเที่ยวและการบริการของกลุ่มจังหวัดด้วย ที่สำคัญการจัดงานนี้จะช่วยสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและบริการของเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่ซบเซาและหยุดชะงักมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วภายหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ซึ่งหลังจากที่ภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ การจัดงานนี้จึงถือเป็นงานใหญ่ของจังหวัดที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้หมุนเวียนในระดับจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมหลักของงานนั้นจะเน้นไปที่การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งคัดสรรสินค้าเด่น ของดีประจำจังหวัดมาจำหน่ายในราคาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ และยังมีกิจกรรมการกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางเพจ ”สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกชมสินค้า และวางแผนในการเดินทางมาเลือกซื้อด้วย

ซึ่งภายในงานจะมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน กำหนดระยะห่าง เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่ภาครัฐได้กำหนดด้วย”
งาน “สินค้าเด่นเมืองปทุม๒๕๖๓”กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต งานนี้ยกขบวนสินค้าเด่นขึ้นชื่อเมืองปทุมธานี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่คัดสรรมารวมตัวกันลดราคาสุดพิเศษโดยเฉพาะ

และยังมีกิจกรรม ลด แลก แจก แถม ทุกวัน ในช่วงนาทีทอง สินค้าราคาถูก ระหว่างช่วงเวลา 14.00-15.00 น. และ 17.00-18.00 น
(ติดตามชมงานและสินค้านาทีทองผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทางเพจ ”สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปทุมธานี”ในเวลาดังกล่าวได้ทุกวัน ) …นับเป็นอีกหนึ่งงานมหกรรมสินค้าระดับภาคที่ประชาชนไม่ควรพลาด

You may have missed