พล.ต.อ.อดุลย์ ประธาน กมธ.แรงงาน ลงพื้นที่อ่างทอง รับฟังปัญหาฟื้นฟูอาชีพหลังโควิดคลี่คลาย

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่อ่างทองรับฟังปัญหาผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ติดตามโครงการจ้างงานฟาร์มตัวอย่าง เยี่ยมสถานประกอบการต้นแบบการใช้ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า ในวันนี้ (10 ก.ค.63) คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

ได้ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองมารับฟังสภาพปัญหาของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานว่าที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างไรบ้าง

ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 คลี่คลายลงหลังจากนี้ต่อไปอย่างไร โดยได้เดินทางมาในพื้นที่ 2 จุด คือ จุดแรก ได้ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านยางกลาง) ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตาม “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19” ซึ่งในโครงการนี้ จังหวัดอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด ได้มีงานทำ มีรายได้ไว้จุนเจือครอบครัว


โดยจ้างให้ทำงานในฟาร์มวันละ 8 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 60 วัน หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาทต่อคน โดยเริ่มทำงานมาตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ไปสิ้นสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2563


งานที่ทำ เช่น การขุดคลองไส้ไก่ การห่มดินด้วยฟาง การขุดล้อมต้นไม้ การปลูกผัก ทำสะพานไม้ไผ่ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น
ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้งานทำ มีอาชีพ มีรายได้แล้วสามารถนำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง


นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ตามพระราชดำริให้ทรงมีโครงการนี้ขึ้น

You may have missed