สงขลา-พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สงขลา-พุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 


วันนี้ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น.บรรยากาศวันอาสาฬหบูชา ที่ จ.สงขลา ประชาชนต่างออกมาทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะที่วัดเลียบ ถนนไทรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพุทธมามกะ ได้นำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนมาก โดย พระครูนพกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดเลียบ นำพระสงฆ์ จำนวน 18 รูป ออกเดินบิณฑบาตรับภัตตาหารจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันนี้


วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ตามหลักพิธีกรรมที่กระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ ซึ่งประชาชน จ.สงขลา ต่างตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข และยังอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย


นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed