EA และ“กลุ่มช่วยกัน”ปลื้มช่วยชาติพ้นโควิด-19 (ชมคลิป)

EA และ“กลุ่มช่วยกัน”ปลื้มช่วยชาติพ้นโควิด-19

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FsffKqNE9is[/embedyt]

 

(เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 63) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA และ“กลุ่มช่วยกัน” ได้นำเอกสารรายงาน การดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือให้ประเทศไทยผ่านพ้น สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างเป็นระบบ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปหลายโครงการแล้ว รวมถึงได้นำสำเนาหนังสือขอมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก (Size S) เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดกลาง(Size M)และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค (Sterilize cabinet) ให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในทำเนียบรัฐบาล


นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA และ“กลุ่มช่วยกัน” กล่าวว่า กลุ่มมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือให้ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยผ่านการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ประกอบกับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วไป และภาคธุรกิจ

 

ทำให้หลายพื้นที่ได้เข้าสู่มาตรการปลดล็อกเฟส 5 แล้วนั้น ผมขอกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการนำพาประเทศไทยและประชาชนชาวไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ จนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศไทยให้เป็นที่ชื่นชมในระดับต้นๆ ของโลก


โอกาสนี้ “กลุ่มช่วยกัน” จึงได้นำเอกสารรายงาน เกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินการช่วยเหลือประเทศไทยให้ผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างเป็นระบบ สำเร็จแล้วหลายโครงการให้รับทราบ และได้นำสำเนาหนังสือขอมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก (Size S) จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดกลาง (Size M) จำนวน 45 เครื่อง และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรค (Sterilize cabinet) จำนวน 10 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 70 รายการ ให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของประเทศและคณะทำงานต่อไป ให้กับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในทำเนียบรัฐบาล

สำหรับโครงการที่ “กลุ่มช่วยกัน” ร่วมพัฒนาและส่งเสริม อาทิ การใช้แอปพลิเคชั่น“หมอชนะ”ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเปิดเมือง เฝ้าระวังความเสี่ยงในการรับเชื้อและแพร่เชื้อของบุคคลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของ Data Privacy เป็นเครื่องมือในการติดตามผู้ใช้งานแบบไม่ระบุตัวตนและไม่ล่วงล้ำข้อมูลส่วนตัว โดยมีจุดเด่นในการใช้ระบบ Bluetooth ทำงานร่วมกับ GPS ทำให้สามารถติดตามได้ว่าผู้ใช้งานได้เคย


เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยง และ/หรือใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในระยะรัศมี 5 เมตร จึงทำให้สามารถคัดแยกผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อได้ในวงแคบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนเครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก (Size S) เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดกลาง (Size M) เครื่องกำจัดเชื้อโรคขนาดใหญ่ (Size L) เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค (Sterilize cabinet) เครื่องผลิตโอโซน และเครื่องกรองอากาศด้วย HEPA FILTER ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

You may have missed