สงขลา-เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจ เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ

สงขลา-เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เคาะประตูบ้าน สร้างความเข้าใจ เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ

 


ที่ ตำบลสะกอมและ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) พร้อม นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.และบัณฑิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อพูดคุยสร้างความเข้าใจ และสอบถามความคิดเห็นต่อการขยายผลโครงการ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


นางปรียา นิยมเดชา ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเห็นด้วยกับโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 ที่จะเกิดขึ้น แต่ก็ยังมีข้อกังวลใจบ้างในเรื่องของยาเสพติดและสิ่งอบายมุขในหมู่บ้าน เพราะปัจจุบันเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้านก็มีอยู่แล้ว พอโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ต้องมีคนภายนอกเข้ามาในชุมชน อาจทำให้เพิ่มปัญหามากขึ้น ก็อยากให้ ศอ.บต.จัดแผนการจัดการให้ดี

และมองผลประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่ให้มากที่สุด เช่นการส่งเสริมการศึกษา เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม และกองทุนต่างๆ
ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้เป็นการเคาะประตูสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาจากประชาชน โดยใช้บัณฑิตอาสาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างความเข้าใจและรายงานผลมายัง ศอ.บต.ถึงข้อคิดเห็นของประชาชนให้มากที่สุด เพราะแน่นอนโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ จะเกิดขึ้นต้องเกิดจากความเห็นชอบของคนในพื้นที่

ส่วนการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม ผมมองว่าการพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนมีการศึกษา เป็นทางออกของปัญหาต่างๆ เช่นปัญหายาเสพติด หรือปัญหาคนว่างงาน เพราะถ้าวันนี้ประชาชนเห็นด้วยกับโครงการนี้ อาชีพที่จะเกิดขึ้นหลายตำแหน่งกำลังรออยู่ เช่นช่างกล ช่างไฟ วิศวะโยธา และอีกมากมาย บริษัทที่จะมาลงทุนก็มีทุนให้กับคนในพื้นที่ไปศึกษาให้ตรงตำแหน่งแล้วกลับมาทำงานที่โรงงาน และจะวางกรอบในการรับเข้าทำงาน ให้เป็นคนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะจะเข้าใจบริบทและวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

You may have missed