สงขลา-ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ออกคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพิ่มขึ้นอีก 10 จุด

สงขลา-ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ออกคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพิ่มขึ้นอีก 10 จุด ครอบครอบเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดและระหว่างอำเภอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ยอดผู้ป่วยทั่วไปนิ่งอยู่ที่ 44 คน ไม่เพิ่มขึ้นมากว่า 2 สัปดาห์มีเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติที่พบเชื้อเพิ่มอีก 3 คน

 


ที่ จ.สงขลายังคงมีมาตรการยกระดับป้องกันโควิด19 สูงสุด โดยล่าสุด นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ได้มีคำสั่งให้เพิ่มจุดตรวจคัดกรองโควิด19 เพิ่มขึ้นอีก 10 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและระหว่างอำเภอทั้งเขตรอยต่อ จ.นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี และยะลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งยอดผู้ป่วยทั่วไปของ จ.สงขลา ยังนิ่งอยู่ที่ 44 คนไม่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากว่า 2 สัปดาห์และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ที่เพิ่มขึ้นเป็นกรณีของชาวต่างชาติที่กักตัวอยู่ที่ศูนย์กักผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมือง จ.สงขลา เท่านั้นซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 3 รายรวมเป็น 63 ราย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

You may have missed