สงขลา-สีสัน..การแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกะ เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันในงานอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิง ปี 2563

สงขลา-สีสัน..การแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกะ เพื่อสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันในงานอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิง ปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองได้อย่างมีความรู้และมีประสิทธิภาพรวมทั้งอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองและวิถีชาวนาในตำบลป่าชิง

 

สีสัน งานอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิง ปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ที่ บริเวณแปลงนา หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองได้อย่างมีความรู้และมีประสิทธิภาพรวมทั้งอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองและวิถีชาวนาในตำบลป่าชิง

ซึ่งงานอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองตำบลป่าชิงในครั้งนี้ ทาง อบต.ป่าชิงเจ้าภาพจัดงานได้จัดกันกลางทุ่งนาและตกแต่งบริเวณงานให้มีสีสันแบบท้องทุ่งนาทองกวาวกับอ้ายคร้าวในละครจริงๆ มีการแต่งกายแบบย้อนยุค มีราวธงประดับแบบงานวัด มีกังหันลมและใช้ฟางแห้งมาประดับตกแต่งให้ดูมีสีสันมากขึ้นผู้ที่มาร่วมงานต่างเซลฟีบรรยากาศในงานส่งให้เพื่อนฝูงดูความสวยงามแบบลูกทุ่งบ้านฉันก็มี

และหลังจากเปิดงานเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่สร้างสีสัน อีกอย่างหนึ่งที่ตรงเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ ก็คือ การแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกะ ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง คือ “ข้าวลูกปลา” ที่เกษตรกรตำบลป่าชิงปลูกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันโดยมีกติกาการแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกะ ในเวลาที่กำหนด 5 นาที โดยมีคะแนนความเร็ว น้ำหนักของรวงข้าว ความสวยงามของเลียงและความสม่ำเสมอของเมล็ดข้าว ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 15 คน โดยต้นข้าวปรับให้นอนราบ เมื่อกรรมการให้สัญญาณทุกคนก็ลงมือเก็บข้าว ซึ่งชาวนาที่นี่จะใช้แกะเก็บข้าวสืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษมาและมืออาชีพทั้ง 15 คนทุกคนรับจ้างเก็บข้าวด้วย


การแข่งขันเก็บข้าวในช่วงแรกยังไม่คึกคัก เมื่อมีเสียงเพลงเข้ามาบางคนก็เริ่มออกลีลา โดยลืมไปว่า แข่งเก็บข้าวเร็วและใครได้น้ำหนักมากที่สุดคือผู้ชนะ ไม่ใช่เก็บข้าวลีลา แต่ก็ยังออกลีลาเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานไม่ได้หวังรางวัลแต่อย่างใด เมื่อครบกำหนด 5 นาทีตามกติกากรรมการสั่งหยุดและให้มัดรวงข้าวเป็นกำ โดยนำไปชั่งน้ำหนักและให้กรรมการตรวจดูความสวยงามของเลียงและความสม่ำเสมอของเมล็ดข้าวและผลการแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกะ รางวัลชนะเลิศที่ 1 นางมาลี รัตนชล รางวัลที่ 2 นางสุภาพ สุขสวัสดิ์และรางวัลที่ 3 นางภาณี ทองนุ้ย

สำหรับเงินรางวัลที่1 = 500 บาท , รางวัลที่ 2 = 300 บาทและรางวัลที่ 3 = 200 บาท ซึ่งผู้เข้าแข่งขันเก็บข้าวไม่ได้สนใจว่าจะได้รับเงินรางวัลเท่าใด แต่เข้ามาแข่งขันเพื่อให้ความร่วมมือกับทาง อบต.ป่าชิงที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองได้อย่างมีความรู้และมีประสิทธิภาพรวมทั้งอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมืองและวิถีชาวนาในตำบลป่าชิง ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีและสร้างสีสันในงานอีกด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

You may have missed