กฟผ. คว้ารางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ประจำปี 2562

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 พร้อมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ

นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ กล่าวต่อไปว่า การประกวดในครั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทกองทุนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น แบ่งการประกวดออกเป็น 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับโล่กระทรวงการคลัง รางวัลการพัฒนากองทุนดีเด่น ได้รับโล่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรางวัลกองทุนหน้าใหม่ดีเด่น ได้รับโล่สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากหลายสถาบันเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน

“รางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นในครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจ และสร้างชื่อเสียงให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน กฟผ. จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมให้ความร่วมมือกับสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ ต่อไป” นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ กล่าวในตอนท้าย

ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
———————————

You may have missed