กองทัพอากาศ จัดอากาศยานขึ้นทำการบินจำลองสถานการณ์การนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก ในเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ สนามบินดอนเมือง – สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ (ชมคลิป)

กองทัพอากาศ จัดอากาศยานขึ้นทำการบินจำลองสถานการณ์การนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก ในเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ สนามบินดอนเมือง – สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_99oZEtm-BA[/embedyt]

 

ด้วยพระกรุณาธิคุณแห่ง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในประเทศสยาม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ และด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ จึงมิได้ทรงใช้ประโยชน์กำลังทางอากาศแต่เพียงด้านการทหารเท่านั้น โดยทรงมีพระดำริให้นำเครื่องบินเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน มณฑลจันทบูร เพื่อทดลองการนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศเป็นครั้งแรก

ครั้งนั้น กรมอากาศยานทหารบก จัดเครื่องบินแบบสปัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว และจ่านายสิบ โทน บินดี เป็นนักบิน ทำการบินทดลองนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศตามพระดำริ โดยเครื่องบินของ นายร้อยเอก ชิต รวดเร็ว ได้นำถุงไปรษณีย์ เดินทางถึงสนามบินเนินพลอยแหวน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๒


ความสำเร็จของการทดลองนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศครั้งแรก ทำให้กำลังทางอากาศ สามารถก่อเกิดประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติในเวลาต่อมา ทั้งในด้านการทหารและการคมนาคมของชาติ ดังพระดำรัสของ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ว่า “กำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ”


ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองทัพอากาศ ได้จัดกิจกรรมการบินรำลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี การทดลองการคมนาคมทางอากาศ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจัดเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๔ ของหน่วยฝึกการบินพลเรือน ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ จำนวน ๒ เครื่อง ทำการบินเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ จำลองสถานการณ์การนำส่งไปรษณีย์ทางอากาศ จากท่าอากาศยานดอนเมือง ไปยังสนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี โดยบินผ่าน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าสู่สนามบินเนินพลอยแหวน จังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง ๑๘๕ ไมล์ทะเล หรือประมาณ ๓๓๐ กิโลเมตร

 

กองทัพอากาศ น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณแห่งพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ และจะสืบสานพระปณิธาน ในการที่จะเป็นโล่ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ รวมถึงจะสนับสนุนการพัฒนากิจการด้านการบินของประเทศ ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภูมิภาคสืบไป


———————————
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed