สุราษฎร์ธานี-มอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ

สุราษฎร์ธานี-มอบบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ

 

   

วันนี้ 11 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจจรารักษ์ นายอำเภอชัยบุรี และนายสมเกียรติ จิตต์พินิจไมตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกเดินทางไปยังบ้านเลขที่12หมู่4 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบ้านของนางแดง สังข์สง อายุ 87 ปี ได้รับความช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวงเงินงบประมาณ 40,000 บาท

   

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากการประชาคมในพืนที่ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำในท้องที่ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือซ่อมแซมโดยมีประชาชนจิตอาสาและผู้นำในพื้นที่สละเวลามาช่วยในการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ นับเป็นบ้านผู้สุงอายุรายที่ 42 ของปีงบประมาณ2567 ที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว

นายสิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed