สงขลา-สวนสัตว์สงขลา ประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำตัวน้อยชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งเป็นลูกแมวน้ำเพศเมีย ขณะนี้อายุได้ 2 สัปดาห์

สงขลา-สวนสัตว์สงขลา ประกวดตั้งชื่อลูกแมวน้ำตัวน้อยชิงเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งเป็นลูกแมวน้ำเพศเมีย ขณะนี้อายุได้ 2 สัปดาห์

สงขลา-สวนสัตว์สงขลา ประกวดตั้งชื่อลูกแมว…

Read More
EA ส่ง บ.ย่อย “กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช” เซ็น MOU กับ สอวช. “โครงการ บพข. – GTR” ร่วมวิจัยพัฒนา “ปาล์มน้ำมัน” สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของไทย

EA ส่ง บ.ย่อย “กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช” เซ็น MOU กับ สอวช. “โครงการ บพข. – GTR” ร่วมวิจัยพัฒนา “ปาล์มน้ำมัน” สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสอดรับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม Bio-Circular-Green Economy ของไทย

EA ส่ง บ.ย่อย “กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช” …

Read More