ก.แรงงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีราชาภิเษกและวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริห…

Read More
ลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงออกลูกแล้ว รสชาติอร่อยหอม หวาน มีรสเงาะลิ้นจี้ กลิ่นของทุเรียน โละละ 900 – 1200 บาท ลองปลูก 1 ปีกับ 7 เดือน สูง 2- 3 เมตรแล้ว เศรษฐกิจตัวใหม่

ลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงออกลูกแล้ว รสชาติอร่อยหอม หวาน มีรสเงาะลิ้นจี้ กลิ่นของทุเรียน โละละ 900 – 1200 บาท ลองปลูก 1 ปีกับ 7 เดือน สูง 2- 3 เมตรแล้ว เศรษฐกิจตัวใหม่

ลำไยคริสตัลจัมโบ้สีม่วงออกลูกแล้ว รสชาติ…

Read More