สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน วัดธรรมนิเวศประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกร รัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐิน วัดธรรมนิเวศประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา …

Read More