สงขลา-นิพนธ์ฯ นำมหาดไทย จับมือทุกภาคีเครือข่าย รุกพร้อมกัน สร้างตำบลปลอดภัย ตั้งเป้าลดตายปีละ 2,000 คน ใน 9 จังหวัดนำร่องที่มีสถิติตายสูงสุด

สงขลา-นิพนธ์ฯ นำมหาดไทย จับมือทุกภาคีเครือข่าย รุกพร้อมกัน สร้างตำบลปลอดภัย ตั้งเป้าลดตายปีละ 2,000 คน ใน 9 จังหวัดนำร่องที่มีสถิติตายสูงสุด

สงขลา-นิพนธ์ฯ นำมหาดไทย จับมือทุกภาคีเคร…

Read More
ผู้นำ 2 ศาสนาสุไหงปาดีจับมือประสานการขับเคลือนและติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี

ผู้นำ 2 ศาสนาสุไหงปาดีจับมือประสานการขับเคลือนและติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอสุไหงปาดี

ผู้นำ 2 ศาสนาสุไหงปาดีจับมือประสานการขับ…

Read More
ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” พร้อมเปิด “ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรม “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด” พร้อมเปิด “ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศอ.บต. เดินหน้าช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางส…

Read More
นักศึกษา มอ.จัดกิจกรรมการเมือง “คนใต้ ไม่อยู่ใต้ตีนเผด็จการ” ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ตั้งจุดคัดกรองโควิด ตั้งเครื่องสแกนอาวุธทุกคนเข้าร่วม ตรวจค้นกระเป๋าและตัวบุคคล

นักศึกษา มอ.จัดกิจกรรมการเมือง “คนใต้ ไม่อยู่ใต้ตีนเผด็จการ” ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ตั้งจุดคัดกรองโควิด ตั้งเครื่องสแกนอาวุธทุกคนเข้าร่วม ตรวจค้นกระเป๋าและตัวบุคคล

นักศึกษา มอ.จัดกิจกรรมการเมือง “คนใต้ ไม…

Read More
นิพนธ์ ย้ำชัด การจัดการสาธารณภัย ผู้ว่าฯ และ ปภ. ต้องทำงานเชิงรุก/บูรณาการ/ครอบคลุมทุกมิติ ยึดหลักความปลอดภัยในชีวิตประชาชน เป็นสำคัญ พ่วง ตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัย 5 จ.ชายแดนภาคใต้

นิพนธ์ ย้ำชัด การจัดการสาธารณภัย ผู้ว่าฯ และ ปภ. ต้องทำงานเชิงรุก/บูรณาการ/ครอบคลุมทุกมิติ ยึดหลักความปลอดภัยในชีวิตประชาชน เป็นสำคัญ พ่วง ตรวจความพร้อมแผนรับมืออุทกภัย 5 จ.ชายแดนภาคใต้

นิพนธ์ ย้ำชัด การจัดการสาธารณภัย ผู้ว่าฯ…

Read More
นราธิวาส-สโมสรโรตารี่นราธิวาส จัดงานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2563 – 2564 นำโดยนางภาวนา เสาร์ศรีอ่อน นายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส คนที่ 18″  

นราธิวาส-สโมสรโรตารี่นราธิวาส จัดงานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2563 – 2564 นำโดยนางภาวนา เสาร์ศรีอ่อน นายกสโมสรโรตารี่นราธิวาส คนที่ 18″  

นราธิวาส-สโมสรโรตารี่นราธิวาส จัดงานฉลอง…

Read More