สงขลา-อธิบดีกรมศุลกากรลงพื้นที่แถลงข่าวการจับกุมบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ ล๊อตใหญ่ที่สุดในรอบปี

สงขลา-อธิบดีกรมศุลกากรลงพื้นที่แถลงข่าวการจับกุมบุหรี่เถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ ล๊อตใหญ่ที่สุดในรอบปี

สงขลา-อธิบดีกรมศุลกากรลงพื้นที่แถลงข่าวก…

Read More
สภาที่ปรึกษา ตั้งคณะทำงาน 6 ด้าน เสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาของ ศอ.บต. เลือก”อาจารย์ภัทธ” เป็นประธานคณะ ด้านศาสนาการศึกษาการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เน้นการใช้”ศาสนาสัมพันธ์”แก้ปัญหาความแตกแยก

สภาที่ปรึกษา ตั้งคณะทำงาน 6 ด้าน เสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาของ ศอ.บต. เลือก”อาจารย์ภัทธ” เป็นประธานคณะ ด้านศาสนาการศึกษาการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เน้นการใช้”ศาสนาสัมพันธ์”แก้ปัญหาความแตกแยก

สภาที่ปรึกษา ตั้งคณะทำงาน 6 ด้าน เสริมกา…

Read More
ชาวนครศรีฯ ขอบคุณ”สื่อ” แขวงการทางสั่งเจ้าของปั๊มขออนุญาตทางเข้า-ออก ใหม่ หลังถูกร้องเรียนทางเข้าปั๊มอยู่ตรงที่กลับรถ

ชาวนครศรีฯ ขอบคุณ”สื่อ” แขวงการทางสั่งเจ้าของปั๊มขออนุญาตทางเข้า-ออก ใหม่ หลังถูกร้องเรียนทางเข้าปั๊มอยู่ตรงที่กลับรถ

ชาวนครศรีฯ ขอบคุณ”สื่อ” แขวงการทางสั่งเจ…

Read More