ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต. เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาในทุกมิติ (ชมคลิป)

ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต. เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและพัฒนาในทุกมิติ (ชมคลิป)

ศอ.บต.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร…

Read More
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน…

Read More
สงขลา-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเทพาจู่โจมเข้าตรวจค้นและจับกุมเอเย่นค้ายาเสพติดอายุ 17 ปี (ชมคลิป)

สงขลา-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเทพาจู่โจมเข้าตรวจค้นและจับกุมเอเย่นค้ายาเสพติดอายุ 17 ปี (ชมคลิป)

สงขลา-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเทพาจู่โ…

Read More