เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มแม่บ้านชุมชนกาแป๊ะกอตอ ในฝึกอบรมทำน้ำสมุนไพร ตามแบบภูมิปัญญาไทย บำรุงสุขภาพ พร้อมเชิญชวนชาวเบตงหันมาดื่นน้ำผักผลไม้หรือน้ำสมุนไพรกันมากขึ้น

กลุ่มแม่บ้านชุมชนกาแ...

ขอนแก่น – ขับเคลื่อน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี สู่ “อาร์มี่แลนด์” ศูนย์การเรียนรู้ค่ายทหาร ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น - ขับเคลื่อน...

นราธิวาส-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่งจัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

นราธิวาส-สำนักงานพัฒ...

เกษตรกรเฮ เตรียมปลูกกัญชา หลังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำ MOU กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษา ตั้งเป้าผลิต 3,500 กก.ต่อเดือน

"เกษตรกรเตรียมปลูกกั...

“หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย” ประชุมร่วมกลุ่มบริษัทฯ ปลูกกัญชารายใหญ่ของไทย พร้อมสนับสนุนปลูกเชิงธุรกิจอาหารและยา ตามนโยบายของรัฐบาล

"หมู่บ้านวิสาหกิจชุม...

You may have missed