พิจิตร-ภัยแล้งกรมฝนหลวงยืนยันขึ้นบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงให้อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีปัญหา (ชมคลิป)

พิจิตร-ภัยแล้งกรมฝนหลวงยืนยันขึ้นบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงให้อย่างต่อเนื่องแต่ก็มีปัญหา (ชมคลิป)

พิจิตร-ภัยแล้งกรมฝนหลวงยืนยันขึ้นบินโปรย…

Read More
สงขลา-ศูนย์เรียนรู้นายบ้านไข่รัน เปิด”โกโก้”พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เกษตรกรระวังบางสายพันธุ์ถูกหลอก (ชมคลิป)

สงขลา-ศูนย์เรียนรู้นายบ้านไข่รัน เปิด”โกโก้”พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เกษตรกรระวังบางสายพันธุ์ถูกหลอก (ชมคลิป)

สงขลา-ศูนย์เรียนรู้นายบ้านไข่รัน เปิด”โก…

Read More
คณะเกษตร มรภ.สงขลา ให้ความรู้เพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน เพิ่มรายได้เกษตรกรรุ่นใหม่-แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

คณะเกษตร มรภ.สงขลา ให้ความรู้เพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมบิ๊กลำพัน เพิ่มรายได้เกษตรกรรุ่นใหม่-แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่…

Read More