ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ (ตสอ.) ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ (ตสอ.) ครั้งที่ 1/2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมปร…

Read More
ก.แรงงาน มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนเอื้อเฟื้อสถานที่ และ รพ.เครือข่ายประกันสังคม สนับสนุนการฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

ก.แรงงาน มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนเอื้อเฟื้อสถานที่ และ รพ.เครือข่ายประกันสังคม สนับสนุนการฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33

ก.แรงงาน มอบใบประกาศขอบคุณภาคเอกชนเอื้อเ…

Read More
เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน หายห่วง รมว.เฮ้ง สั่ง กสร. ออกประกาศกระทรวง ขอความร่วมมือนายจ้างให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานที่บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน หายห่วง รมว.เฮ้ง สั่ง กสร. ออกประกาศกระทรวง ขอความร่วมมือนายจ้างให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานที่บ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน หายห่วง…

Read More
แรงงาน ปลื้ม พล.อ.ประวิตร ประชุมติดตามผลงาน รอบ 1 ปี ก.แรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้า ชื่นชม ช่วยผู้ประกันตน ได้รวดเร็ว ทั่วถึง สะท้อนความจริงใจรัฐบาล

แรงงาน ปลื้ม พล.อ.ประวิตร ประชุมติดตามผลงาน รอบ 1 ปี ก.แรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้า ชื่นชม ช่วยผู้ประกันตน ได้รวดเร็ว ทั่วถึง สะท้อนความจริงใจรัฐบาล

แรงงาน ปลื้ม พล.อ.ประวิตร ประชุมติดตามผล…

Read More