นิพนธ์ สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังสงขลา ย้ำ เดือน ธ.ค.นี้เป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ กำชับ ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นิพนธ์ สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังสงขลา ย้ำ เดือน ธ.ค.นี้เป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ กำชับ ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นิพนธ์ สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังสงขลา ย้ำ …

Read More
ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งถึงที่ จำนวน 77 คน พร้อมหารือกระทรวงแรงงาน หาช่องทางส่งเสริมงานในพื้นที่แดนใต้

ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งถึงที่ จำนวน 77 คน พร้อมหารือกระทรวงแรงงาน หาช่องทางส่งเสริมงานในพื้นที่แดนใต้

ศอ.บต. ส่งแรงงาน จชต. ไป เพชรบุรี รอบ 2 …

Read More
รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2563 (ชมคลิป)

รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ปี 2563 (ชมคลิป)

รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ จ….

Read More