พ.ต.อ.ทวีฯ เป็นประธานในพิธี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานอต์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุชาวพุทธ ณ วัดขวัญไม้งาม จังหวัดนราธิวาส

พ.ต.อ.ทวีฯ เป็นประธานในพิธี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานอต์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุชาวพุทธ ณ วัดขวัญไม้งาม จังหวัดนราธิวาส

พ.ต.อ.ทวีฯ เป็นประธานในพิธี สืบสานวัฒนธร…

Read More
วัดโคกศักดิ์ จัดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศถวายบูรพาจารย์พร้อมฉลองตราตั้ง พระวัฒนา อิทธิญาโณ รักษาการเจ้าอาวาส

วัดโคกศักดิ์ จัดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศถวายบูรพาจารย์พร้อมฉลองตราตั้ง พระวัฒนา อิทธิญาโณ รักษาการเจ้าอาวาส

วัดโคกศักดิ์ จัดพิธีทักษิณานุประทานอุทิศ…

Read More
นิพนธ์” เปิดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ร่วมระลึกการสถาปนาเมืองสงขลา พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2564

นิพนธ์” เปิดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา (งานวันสงขลา) ร่วมระลึกการสถาปนาเมืองสงขลา พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา” ประจำปี 2564

นิพนธ์” เปิดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองส…

Read More
สีสัน ชาวสงขลาแห่สักการะขอพรพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ที่วัดแช่มอุทิศนำมาประดิษฐานที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว

สีสัน ชาวสงขลาแห่สักการะขอพรพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ที่วัดแช่มอุทิศนำมาประดิษฐานที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว

สีสัน..วัดแช่มอุทิศ จังหวัดสงขลา จัดพิธี…

Read More