คลิปข่าว

เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงานสีสันวัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา“งานผางประทีปบูชา ลำน้ำปิง ยี่เป็งเจียงใหม่” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-กลุ่มจังหว...

You may have missed