การประกวดเรือพระปี 2563 ของเทศบาลนครสงขลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การประกวดเรือพระปี 2563 ของเทศบาลนครสงขลา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สงขลา-การประกวดเรือพระปี 2563 ของเทศบาลน…

Read More
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ชมคลิป)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ด้านครอบครัวในชุมชน ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (ชมคลิป)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใ…

Read More
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ.ศอ.บต. พระราชทาน เข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตร แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ…

Read More
นราธิวาส-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ …

Read More
นราธิวาส-มนร.ต้อนรับ รองอธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะบริหาร และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส-มนร.ต้อนรับ รองอธิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมและพบปะคณะบริหาร และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นราธิวาส-มนร.ต้อนรับ รองอธิการกรมส่งเสริ…

Read More
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับม.นเรศวร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563  (ชมคลิป)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับม.นเรศวร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 (ชมคลิป)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส…

Read More
ผู้ว่าฯ นราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าฯ นราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้…

Read More
นราธิวาส -จัดเวทีพูดคุยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยฯ จากการลงพื้นที่ทำเวทีสะท้อนข้อมูลงานวิจัยฯ ตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”

นราธิวาส -จัดเวทีพูดคุยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยฯ จากการลงพื้นที่ทำเวทีสะท้อนข้อมูลงานวิจัยฯ ตามโครงการ “มะนารอ อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ใกล้ครัว”

นราธิวาส -จัดเวทีพูดคุยสรุปผลการวิเคราะห…

Read More
นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยชื่นชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เล็งเห็นให้ความสำคัญกับ”แรงงานคนพิการ”

นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทยชื่นชมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เล็งเห็นให้ความสำคัญกับ”แรงงานคนพิการ”

นายชีวานนท์พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพัน…

Read More