นิพนธ์ เตือน จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการ ปภ. ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง หลังภาคใต้ยังเผชิญช่วงมรสุม

นิพนธ์ เตือน จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการ ปภ. ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง หลังภาคใต้ยังเผชิญช่วงมรสุม

นิพนธ์ เตือน จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการ ปภ. ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง หลังภาคใต้ยังเผชิญช่วงมรสุม

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) ได้มีการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งว่า สถานการณ์ของการเกิดร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ทั่วทั้งภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และมีคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จ.ชุมพร(ทุกอำเภอจ.สุราษฎร์ธานี(อ.ท่าชนะ ไซยา ทำฉาง วิภาวดี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก คีรีรัฐนิคม พนม เวียงสระ เคียนซา พระแสงบ้านนาสาร ชัยบุรี บ้านตาขุน เกาะสมุย) จ.นครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ พรหมคีรี พิปูน ฉวาง ลานสกา ช้างกลางร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน ขนอม สิชล นบพิตำ ชะอวด ท่าศาลา จุฬาภรณ์) จ.พัทลุง

(อ.ตะโหมด ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ป่าบอน ปาพะยอม เขาชัยสน) จ.สงขลา(อ.เมืองฯ รัตภูมิ จะนะ หาดใหญ่ สะเดา สะข้าย้อยนาหม่อม นาทวี จ.ปัตตานี (อ.โคกโพธิ์) จ.ยะลา (อ.ยะหา กาบัง บันนังสตา กรงปินัง ธารโต เบตง) และจ.นราธิวาส(อ.ศรีสาคร รือเสาะ จะแนะ)

นายนิพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับให้จังหวัดเร่งเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งข่าวสารที่สำคัญและเร่งด่วนให้ประชาชนได้ทราบอย่างใกล้ชิด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

/////