นราธิวาส-ผบ.ฉกนราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล พร้อมติดตามความคืบหน้ากรณีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร

นราธิวาส-ผบ.ฉกนราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล พร้อมติดตามความคืบหน้ากรณีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร

นราธิวาส-ผบ.ฉกนราธิวาส ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล พร้อมติดตามความคืบหน้ากรณีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ กองร้อยทหารพราน 4912 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารพรานที่4912 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ติดตามความคืบหน้ากรณีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป บ้านดาฮง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส สืบเนื่องจาก นาย ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งสนธิกำลังกับดีเอสไอ และหน่วยงานความมั่นคง เข้าตรวจสอบโรงเลื่อยไม้ในพื้นที่สามจังหวัดใช้แดนภาคใต้ พบทั้งไม้ตะเคียนชันตาแมวและไม้หลุมพอขนาดใหญ่ ถูกแปรรูปพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการตัดไม้ในเขตอุทยาน แห่งชาติน้ำตกชีโป จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าว ได้เข้าตรวจสอบกระบวนการ ตัดไม้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าตรวจสอบภายในโรงเลื่อยไม้จักร 418 ค้าไม้ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หลังจากสืบสวนพบมีความเชื่อมโยงกับการลักลอบตัดไม้ จากในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป พบไม้ตะเคียนชันตาแมว และไม้หลุมพอจำนวนมาก

โดย พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ วันนี้จึงได้มาเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ถือเป็นภารกิจสำคัญ ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้รับมอบหมาย จากกองทัพบก ให้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันหน่วยงานทุกภาคส่วนพร้อมทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน เห็นด้วยร่วมกันว่าทรัพยากรป่าไม้ควรค่าแก่การดูแล เพื่อปกปักรักษาไว้ให้กับลูกหลาน อีกทั้ง เป็นการรักษาทรัพยากรต้นน้ำอีกด้วย หากป่าไม้ถูกทำลายจะทำให้เกิดวิกฤติอื่นๆ ตามมา เช่น น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ จึงได้ลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่า โดยส่วนใหญ่ ไม้ที่ถูกลักลอบตัดจะมาจากเขตป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบสถิติการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563-2564 ในอำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ และอำเภอ สุคิริน ของจังหวัดนราธิวาส จำนวนถึง 95 ครั้ง ด้วยกัน โดย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำชับให้มาตรวจสอบและมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ทำงานร่วมกัน ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ อาจจะมีการตอบโต้เจ้าหน้าที่ได้โดยขอให้กำลังใจทุกคนในการดำเนินการร่วมกันดูแลรักษาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรา ให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อไป ในส่วนของผู้กระทำความผิดจะมีการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้พบปะให้โอวาทมอบแนวทางการปฎิบัติให้กับกำลังพล พร้อมทั้ง เน้นย้ำนโยบาย และข้อสั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2565 แนวทางการใช้กำลังของ ชุดปฎิบัติการพิทักษ์พื้นที่ (ชป.พิทักษ์พื้นที่ )

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) การปรับปรุงฐานปฏิบัติการ และทำสัญญานเตือนภัยแสวงเครื่องของทุกฐาน การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องไทยพุทธ จัดชุดปฏิบัติการร่วมทุกข์ร่วมสุข, การควบคุมพื้นที่ป่าภูเขา และการปฏิบัติงานเชิงรับให้สอดคล้องกับ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยบูรณาการการ ทํางานกับศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ รวมทั้งการกำกับดูแลในความเป็นอยู่ การกินการนอน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กำลังพลให้ดี และทุกนายต้องมีระเบียบมีวินัย การไม่ปิดบังความจริงในการรายงาน พร้อมทั้งให้ทุกส่วนเฝ้าติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง และขอให้กําลังพลทุกนาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส ตลอดจนได้มอบสิ่งของบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส