นราธิวาส โรงเรียนธัญธารวิทยาจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสต์มาสให้ร่วมสนุกล่วงหน้า

นราธิวาส โรงเรียนธัญธารวิทยาจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสต์มาสให้ร่วมสนุกล่วงหน้า

นราธิวาส โรงเรียนธัญธารวิทยาจัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันคริสต์มาสให้ร่วมสนุกล่วงหน้า

 

นายไพโรจน์ หมีนหวังผู้อำนวยการโรงเรียนธัญธารวิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการวันสำคัญ (กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันครีสต์มาส) ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญธารวิทยา ตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมีความสุขร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา

โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุก ประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและ การแสดงวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนธัญธารวิทยา รวมไปถึงการแลกของขวัญ จับฉลากรางวัลพิเศษต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ

ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานเด็กๆได้ร่วมแสดงออกอย่างเต็มที่เเละเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีนี้จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองงดมาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส