สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กง “การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง” นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นราธิวาส-สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส เปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กง “การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง” นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

 


วันนี้ (31 ต.ค. 63) ที่ห้องนราทัศน์ โรงแรมดิอิมพีเรียล อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนราธิวาส หมวดอักษร กง “การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง” โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก กล่าววัตถุประสงค์การจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 2 ของจังหวัดนราธิวาส นายชนะ ลิขิตเดชาโรจน์ ขนส่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไพบูลย์ อินทร์รักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส ขนส่งจังหวัดใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด


นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกได้มอบให้จังหวัดนราธิวาสนำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร “กง” ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่จดทะเบียนในจังหวัดนราธิวาสออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นป้ายกราฟิกสวยงาม และเป็นหนึ่งเดียวของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประมูลได้เป็นอย่างดีอย่างยิ่ง นอกจากจะได้ร่วมทำบุญกุศลแล้ว ยังได้แผ่นป้ายกราฟิกที่สวยงาม มีความหมายที่ดี และยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย


การประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการภายใต้รูปแบบ New Normal มีแผ่นป้ายทะเบียนรถที่นำออกประมูล จำนวน 301 หมายเลข รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มาแล้ว 1 ครั้ง

นำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมเป็นเงิน 16,882,000 บาท ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หมวดอักษร กง แผ่นป้ายมีลักษณะพิเศษเป็นภาพกราฟิกสีสันสวยงาม รวมสัญลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสไว้ในแผ่นป้าย ซึ่งประกอบด้วยใบไม้สีทอง เรือกอและ อ่าวมะนาว และเทือกเขาบูโด เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาประมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งการประมูลในครั้งนี้มีการประมูลพร้อมกัน 2 ช่องทาง คือ ทางวาจา และทางอินเทอร์เน็ต


ในด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสได้เหมือนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกรูปแบบ มีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จำนวน 319 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 971,000 บาท และมีผู้สนใจลงทะเบียนหน้างานเพื่อเข้าประมูลอย่างต่อเนื่อง


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed