สพร. ร่วมประชุม ภาคีเครือข่ายเตรียมแผน ลงพื้นที่ตามโครงการ “รับบริจาคหนังสือมีค่า” เพื่อส่งมอบหนังสือทั่วประเทศ (ชมคลิป)

สพร. ร่วมประชุม ภาคีเครือข่ายเตรียมแผน ลงพื้นที่ตามโครงการ “รับบริจาคหนังสือมีค่า” เพื่อส่งมอบหนังสือทั่วประเทศ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=AwXL3Uj32tg[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 19 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) สำนักงาน กศน. ร่วมประชุม ภาคีเครือข่ายเตรียมแผนลงพื้นที่ส่งมอบหนังสือทั่วประเทศ ตามโครงการ “รับบริจาคหนังสือมีค่า”เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ

โดยกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(สำนักงาน กศน.) ได้ดำเนินการเปิดรับบริจาคหนังสือทั่วไป ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งจุดรับบริจาคหนังสือ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 โดยทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) จะเป็นผู้คัดแยกหนังสือส่งมอบให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไทย

ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมแผนลงพื้นที่ตามโครงการ “รับบริจาคหนังสือมีค่า”เพื่อส่งมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

You may have missed