“สายบุญ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถวาย “ผ้ากฐินสามัคคี” วัดในเขตภาคเหนือ ตามประเพณี

“สายบุญ” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถวาย “ผ้ากฐินสามัคคี” วัดในเขตภาคเหนือ ตามประเพณี

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางสาววนอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน


อีกทั้ง นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายชีวานนท์พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เป็นตัวแทนของ”คนพิการ ” เข้าร่วมพิธี ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ.วัดบ่อแฮ้ว จังหวัดพะเยา


โดยในการนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้เดินทางฯ เป็นจำนวนมาก หลังจากเสร็จพิธีถวายผ้ากฐินฯ นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ แจกสิ่งของและถุงยังชีพ มอบให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยาและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มาร่วมงานถวายผ้ากฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย


ทั้งนี้ นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยังได้กล่าวขอบคุณ คณะสงฆ์วัดบ่อแฮ้ว รวมถึงคณะกรรมการวัด และพี่น้องประชาชนในจังหวัดพะเยา และในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ที่ให้เกียรติมาต้อนรับท่าน และคณะผู้ร่วมเดินทางฯ ทราบซึ้งในความมีน้ำใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาฯเป็นอย่างมาก และหากวันหน้ามีโอกาสจะมาร่วมบุญร่วมกุศลตามประเพณีและวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมกันอีก กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและในเขตจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง อย่างแน่นอน

You may have missed