สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Kick Off กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง เร่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

นราธิวาส-สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Kick Off กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง เร่งลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 


วันนี้ (20 ต.ค. 63) ที่หมู่ที่ 5 บ้านโคกยาง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตากใบ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (Kick Off) รอบที่ 1/2564 โดยมีนายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

พร้อมด้วยนายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายวีระศักดิ์ แก้วจำรัส ปศุสัตว์อำเภอตากใบ นายสัตวแพทย์ต้นพงศ์ คำพลงาม หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รองนายก อบต.พร่อน ประธานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้ออำเภอตากใบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งด่านกักกันสัตว์นราธิวาสได้สนับสนุนรถ mobile พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องโรคและความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกันโรค


นายสัตวแพทย์ ชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อที่อยู่ในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยดูแลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้ทั่วถึง สำหรับกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (Kick Off) กำหนดดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 โดยให้แต่ละจังหวัดดำเนินการเริ่มการรณรงค์ Kick Off ในเดือนตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับโคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) โคนม ปีละ 3 ครั้ง(4 เดือน/ครั้ง)

ซึ่งในพื้นที่อำเภอตากใบไม่มีการเลี้ยงโคนม แต่จะมีการเลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอจะแนะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งจังหวัด 13 อำเภอ ซึ่งมีปศุสัตว์อำเภอดูแลพื้นที่ โดยการสนับสนุนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในด้านการให้คำแนะนำแก่เกษตรกร การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และแนะนำการป้องกันโรคให้แก่สัตว์เลี้ยง สำหรับเกษตรกรที่สัตว์มีอาการป่วย ถ้ามีอาการผิดปกติ มีแผลตามริมฝีปาก กีบเท้า น้ำลายไหล เซื่องซึม หรือป่วยตายผิดปกติ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ โดยหากอยู่ในอำเภอใดสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนั้นๆได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและควบคุมโรคโดยเร็ว


ด้านนายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว รักษาการปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในจังหวัดนราธิวาสยังไม่มีการรายงานเข้ามา ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง 13 อำเภอมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนเกี่ยวกับสถานการณ์โรค โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแต่ละอำเภอ ในด้านการเฝ้าระวังโรคจะมีด่านกักกันสัตว์นราธิวาสซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เข้ามาในพื้นที่ โดยมีจุดตรวจต่างๆก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed