มทภ4 สั่งเข้มตลอดแนวชายแดนสุไหงโก-ลก หลังชายชาวมาเลเซีย 5 คนและคนไทย5คนขณะลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย

นราธิวาส-มทภ4 สั่งเข้มตลอดแนวชายแดนสุไหงโก-ลก หลังชายชาวมาเลเซีย 5 คนและคนไทย5คนขณะลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างผิดกฎหมาย

 


พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า สำหรับเรื่องมาตรการควบคุมดูแลด่านชายแดน ยังตรึงกำลังคงใช้กองกำลังเทพสตรี ซึ่งดูแลชายแดน ได้เพิ่มกำลังในส่วนของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ในส่วนของทหารพราน ชุดร้อยเชิงรุก ในช่วงเฟส 2 หลังรับทราบข่าวสารทางว่าประเทศมาเลเซียมีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้มีการสั่งเข้มงวดกวดขันเพิ่มมากขึ้น

หลังมีการลักลอบเข้ามาโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว จะได้ทำการจับกุมเข้าเมืองผิดกฎหมายเมื่อเราจับกุมได้ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนตามมาตรการของ ศบค. ที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดไว้แล้ว มาตรการนำเข้าคัดกรองและกักตัวที่ศูนย์กักกัน Local Quarantine LQ ที่กระทรวงสาธารณสุขให้ไว้แล้ว ทางกองทัพได้ทำอย่างต่อเนื่อง ยังเข้มข้นอยู่

และนอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนในเรื่องขบวนการลักลอบเคลื่อนย้ายทั้งแรงงานหรือว่าคนที่กลับมาในบางส่วนเราก็ยังคงเข้มข้นแล้วก็มีการจับกุมได้ประปรายยังไม่มากครั้งละ 5 คน 10 คน เป็นพี่น้องมาเลเซียที่ลักลอบข้ามมาอาจจะมาพบปะญาติแล้วก็มาท่องเที่ยวในบางโอกาสซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามกฎหมาย


สำหรับสถานการณ์ที่ประเทศมาเลเซีย ล่าสุด ประเทศมาเลเซียทุบสถิติใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศจำนวน 287 คน โดย3อันดับแรกอยู่ในรัฐเกดะห์ จำนวน 129 คน รองลงมาคือรัฐซาบาร์ จำนวน 113 คน รัฐสลังงอร์ จำนวน 31 คน ส่วนรัฐที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยทางจังหวัดนราธิวาส คือ ตรังกานูมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3คน และรัฐกลันตัน จำนวน 2คน โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 11,771ราย รักษาหายแล้วจำนวน 10,095 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 1,540 คน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

You may have missed