สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับม.นเรศวร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 (ชมคลิป)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับม.นเรศวร จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MvyWGJ1BBQY[/embedyt]

 

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นละข้อเสนอแนะ ต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ณ ห้องแซฟไฟร์สวีท โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ แพลตินัม ประตูน้ำ ระหว่างเวลา 08.30-12.30 น.

โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการสัมมนา พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ออนไลน์ 80 ห้องประชุมกว่า 154 คนการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563

ประกอบด้วยสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน นำมาปรับปรุงร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ให้มีความสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป

You may have missed