ทัพเรือภาคที่1 ศรชล.ภาค1 ทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาหอฉัน วัดเขาน้อย

ทัพเรือภาคที่1 ศรชล.ภาค1 ทอดผ้าป่าสามัคคีบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาหอฉัน วัดเขาน้อย

 


วันนี้ 12 ก.ย.63ที่ วัดเขาน้อย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 นำคณะนายทหาร ข้าราชการ พร้อมด้วยครอบครัว จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาหอฉัน โดยมี พระปลัดวิชาญ อภินนโท เจ้าอาวาสวัดเขา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้มาร่วมงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า การทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ มีข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ พร้อมครอบครัว ทัพเรือภาคที่1 และศรชล.ภาค1 รวมทั้งบรรดาสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคจตุปัจจัย เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาหอฉันของวัดเขาน้อย โดยได้รวบรวมได้ เป็นเงิน 408,059 บาทถ้วน (สี่แสนแปดพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน)


โดยท่านจะร่วมสบทุนร่วมบริจาคเงิน เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ ศาลาหอฉันของวัดเขาน้อย บริจาคเงินได้ที่ กองการเงินทัพเรือภาคที่1 โทร 038 738 966 หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย สาขา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชื่อบัญชี เงินการกุศล ทรภ.1 หมายเลขบัญชี 632-2-810687


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

You may have missed